Aktuele weer Termen (1020m)

Aktuele weer Termen (1020m)
Aktueel Termen (1020m)

vrijdag 27 januari 2012

Update sneeuw westelijke Alpen en Siberische kou

Termen vrijdagavond,

map

Foto "Grote Arber", 1456m, Beierse Woud gisteren. De kou straalt van de foto af. Dit soort plaatjes zullen we de komende 10 dagen vanuit alle delen van Europa en de Alpen gaan zien !

Als we een rondje langs de diverse weerfora en diverse weer-media maken dan valt het op dat zelfs de meest sceptische winter aanhangers er nu het bijltje bij neergooien. Ook een blik op de diverse avond-output van de weermodellen laat net als de vanmorgen een onvervalst winter offensief zien welke vanaf maandag in de steigers wordt gezet. En het wordt koud, bitterkoud. Het hoogtepunt van de "koudegolf" wordt wrs in het volgende weekend bereikt wanneer de meest koude lucht boven onze hoofden hangt. Strenge tot zeer strenge vorst en een venijnige oostenwind zullen het weerbeeld in de Alpen en grote delen van Europa gaan bepalen. Tot aan de kusten van de Middellandse Zee gaat het vriezen en ook tot ver in het noorden van Afrika zal het sterk gaan afkoelen met lokaal lichte vorst in de nacht en ochtend.

Natuurlijk zijn de Alpen wel wat gewend als het om kou gaat. Temperaturen van -20 tot -40 °C en nog lager zijn geen zeldzaamheid en komen regelmatig voor in de winter. Deze temperaturen worden echter alleen in de hoger gelegen dalen bereikt wanneer onder een heldere hemel en boven sneeuw het onder hogedruk (weinig stroming) zeer sterk kan afkoelen. Anderzijds zien we dit soort temperaturen ook terug op grotere hoogte wanneer polaire luchtsoorten het kwik op 3000 meter makkelijk tot -20 a -35 kan doen laten dalen.


ECMWF; Europa en de Alpen in de diepvries; temperaturen 2 meter (T2m) voor maandag 6 februari 00h00

Nu echter wordt de kou vanaf de Pool via het Russische continent op transport gezet. Doordat deze lucht niet al te veel meer opwarmt (aanstroming over land) en gedurende een langere tijd over west en centraal Europa uitstroomt wordt het van dag tot dag in alle hoogtes en op globale schaal steeds kouder. Voor de Alpen is het moeilijk om van een koudegolf te spreken. Dit soort koude periodes met vorst zijn voor de Alpen vrij normaal. Immers, in menig hoger gelegen dal en gebieden boven de 1500 meter vriest het soms weken achter een matig tot streng. Uitzonderlijk is dat van begin volgende week dit ook in het Alpen laagland en de lager gelegen dalen het geval zal zijn en volgens de KNMI definitie kunnen we spreken van een koudegolf. >> KNMI definitie koudegolf; een koudegolf is een aaneengesloten periode van minstens 5 ijsdagen (etmaal waarbij de temperatuur niet boven het vriespunt komt), waarvan op 3 dagen de minimumtemperatuur lager is dan -10 graden (strenge vorst). Wellicht bestaat er ook een soort definitie voor de Alpenlanden, bij mij is deze echter niet bekend. Misschien iemand anders ?


Nog een prachtige opname vanaf de "Grote Arber" met rijp welke soms meer dan een meter dik is.

Sneeuwverwachting Alpen;
Zoals ik vanmorgen al schreef gaat er de komende dagen ook weer sneeuw vallen. Momenteel zijn de eerste weerwaarschuwingen voor zware dan wel aanhoudende sneeuwval alweer uitgegeven. Onder invloed van opkomende Südstau en deels ook zgn. retour d'est efecten (zie ook weerbericht vanmorgen) gaat er met name in de Stau van de oostelijke westelijke Alpen en de aangrenzende gebieden sneeuw van betekenis vallen. Op nadering van de hoogtetrog en een meelopende zwak koufront sneeuwt het inmiddels al op uitgebreide schaal in de Franse en Zwitserse Alpen en ook het uiterste westelijke puntje van de Vorarlberg mag zich op de eerste vlokken verheugen. De sneeuwval op het front zal vooral de westelijke Alpen dit weekend bezig houden en tot zondagavond kan er in totaal 20 tot 30cm gaan vallen, lokaal ook nog meer. In de loop van de zondag en begin volgende week draait de stroming geleidelijk verder door naar zuidoost tot oost en komt de Oststau meer op gang. Vooral aan de oostkant van de westelijke Alpenboog gaat de sneeuwval verder intensiveren. Nu is het met dit soort constellaties altijd erg lastig om precies in te schatten in hoeverre de depressie activiteit op de westelijke Middellandse Zee zijn invloed naar het noorden toe zal doen gelden. Daarbij komt ook nog eens het wel of niet optreden van cyclogenese boven de Golf van Lion dan wel de Golf van Genua. Dit soort depressies kan de hele boel nog extra impulsen geven. Zeker iets om de komende dagen goed in de gaten te houden, temeer ook omdat ze voor zeer grote neerslag hoeveelheden kunnen zorgen (150 tot 200cm in 36-48/h zijn dan geen uitzondering)


Globaal de neerslagverdeling voor de komende dagen. Meeste neerslag in de rode cirkel

In het gehele gebied van de Italiaanse westelijke Alpen en het Italiaanse Alpenvoorland (Turijn) gaat de komende dagen veel sneeuw vallen. Het zwaartepunt van de neerslag zal komen te liggen in de gebieden van de Ligurische Alpen. Ook het Italiaanse Aosta, Piemont en Cervina, het Zwitserse Simplongebied en de zuidelijke Walliser Alpen tot aan het Obergoms krijgen sneeuw van betekenis. In Frankrijk valt de meeste sneeuw in de gebieden die aan Italië grenzen, ruwweg vanaf de Haute Savoie, de Savoie, Hautes Alpes en de streek rondom de Alpes Maritimes. Algemeen valt hier tussen de 30 en 60 cm verse sneeuw , meer naar het zuiden 60 tot 90 cm. Lokaal kan bij gunstige Stau vanuit het zuidoosten dan wel oosten ook nog meer vallen. Dit zal mede sterk afhankelijk zijn van de precieze ontwikkelingen de komende dagen -week. (ga maar na, voor de Ligurische kuststreek wordt lokaal tussen de 200 en 250mm aan neerslag berekend voor de komende 6 dagen. Gaat dit geheel iets noordelijker neerkomen dan bingo !


Neerslag voor de komende 6 dagen adhv het WRF model, let op de enorme hoeveelheden die het model voor de zuidelijke Alpen en mn de Italiaanse kuststrook berekent. (Vuistregel 1 mm = 1 cm sneeuw, dus reken maar om) !

Tenslotte nog even een blik op de sneeuwvalgrens. Deze ligt aanvankelijk nog rond de 1000 meter, zakt tot morgenmiddag meest tot in de dalen en het laagland en daarmee gaat dan ook daar de regen in sneeuw over. Ook in de zuidelijke Alpen zakt de sneeuwvalgrens tot in de dalen (300 tot 500m) en bij aanhoudende Stau tot in de laagste delen. Tot zover deze update. Morgenochtend op de gebruikelijke meer Alpenweer. Fijne avond en goede nacht. Ciao

New; Alpenweer Twitter


©Johann Geers / ©Sneeuwhoogte.nl

Geen opmerkingen: