dinsdag 7 december 2010

Koufront luidt nieuwe winter episode in

Termen woensdagochtend 10h00,

*** Update n.a.v. de avond kaarten onderaan**

Nog steeds bevinden de Alpen zich in zeer zachte lucht welke via directe weg vanaf de Azoren naar centraal Europa wordt getransporteerd. Doordat de stroming zuid tot zuidwestelijk is hebben we ook nog eens te maken met zuidföhn.

Isobarenkaart vandaag
Zo werd het gisteren in de föhngebieden lokaal 17 °C warm en ook de afgelopen nacht werden temperaturen geregistreerd van dikke 15 °C plus. Dit zijn temperaturen die tijdens zomerse nachten niet zouden misstaan. Al met al dus slechte ingrediënten voor de sneeuw en de sneeuwcondities. Vooral tot een hoogte van 1500 a 1700 meter is het op veel plaatsen droevig gesteld met de sneeuw. Daarboven zijn de condities matig tot (vrij) goed, al naar gelang de hoogte.


Webcam Adelboden (1350m, Zwitserland), het eerste beeld is van 2 december, het tweede beeld van gisteren. De meeste sneeuw is er verdwenen en vandaag zal ook de rest wegsmelten.


Vandaag houdt onder invloed van een depressie boven de Golf van Biskaje de zuidwestelijke hoogtestroming nog aan en met föhn wordt het opnieuw zeer zacht, lokaal kan het kwik weer oplopen tot 10 a 17 °C. Doordat de depressie via het noorden van de Alpen naar Polen trekt kan vervolgens aan de achterkant van het systeem koude lucht naar het zuiden toe uitstromen.
De koude lucht zal in de loop van donderdag de Alpen bereiken.


De laatste dagen kwam de lucht direct vanaf de Azoren (links), vanaf donderdag direct van de de Pool (rechts), door de lange weg via de Atlantische Oceaan en Noordzee warmt de arctische lucht nog enigszins op. Het gaat echter vanaf donderdag een stuk kouder worden.

Op nadering van het koufront gaat het in de nacht van woensdag op donderdag regenen en neemt de wind sterk toe. Doordat de lucht flink kouder wordt zakt de sneeuwvalgrens donderdag snel tot in de dalen en het laagland. Gelijktijdig met het instromen van de koudere neemt de neerslag ook weer af. De kansen dat er sneeuw van betekenis gaat vallen is aan de noordkant van de Alpen het grootst. Door een opkomende noordföhn knapt het weer aan de zuidkant van het Alpenmassief morgen snel op en blijft het zo goed als droog. Ook de inner-alpine gebieden (Wallis) krijgen weinig tot geen neerslag.


Tijdelijk wat zachter met zaterdag veel sneeuw in Oostenrijk

Meer neerslag gaat er zaterdag vallen wanneer vanuit het noorden een warmtefront via Duitsland naar het zuidoosten koerst. Vooral Oostenrijk zal gaan profiteren van de sneeuwval.
Doordat de Alpen zaterdag in de koude lucht liggen zal de warmere en vochtigere lucht vanuit het noorden" opglijden" over de koude laag met als gevolg intensieve en langer aanhoudende sneeuwval. Vooral de Oostenrijkse Alpen gaan dit merken. Wanneer ik de wat meer gedetailleerde kaarten van het Europese model ECMWF erbij pak dan zien we dat 60 tot 90 cm Neuschnee wordt berekend, lokaal ook nog meer. Ook het Amerikaanse model GFS komt met soortgelijke hoeveelheden op de proppen. De oostelijke Zwitserse Alpen kunnen een graantje hiervan gaan meepikken, hoe meer echter naar het westen en zuiden hoe minder de neerslag (sneeuw). Doordat er wat tevens wat warmere lucht van het noordwesten instroomt stijgt de sneeuwvalgrens zaterdag tot 800 a 1000 meter. Door isothermie (koude plaklaag) in de inner-alpine dalen echter ook lager.


Neerslag Alpen komende 4 dagen, meeste van de sneeuw valt op zaterdag in Oostenrijk .


Oostenrijk er nog even uitgelicht met de 24 uur sneeuwval tussen vrijdag en zaterdag

Winter verscherpt zich opnieuw
Begin volgende week kan aan de oostflank van een hogedrukgebied met kern in het zeegebied tussen IJsland en Scandinavie opnieuw koudere lucht naar centraal Europa gaan uitstromen. De temperaturen gaan vooral in de hoogte een graad of 15 naar beneden en komen ook overdag nergens meer boven het vriespunt uit. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en hier en daar kan uit de bewolking wat lichte sneeuw vallen.

Ook op de langere termijn zien we op de weerkaarten een hoog winterse drukverdeling (blokkade) met hogedruk vanaf Groenland, IJsland tot ver naar het zuiden. Aan de oostflank van de blokkade transporteren depressies onverminderd arctische lucht vanaf de Pool naar grote delen van Europa. Het heeft er dus alle schijn van dat de winter gewoon aanhoudt en zich later zelfs nog kan gaan verscherpen. Wel moeten we goed de precieze ligging van de sturende druksystemen in de gaten gaan houden en dan met name het hogedrukgebied boven Engeland en IJsland. Ook de weermodellen hebben dit nog niet goed te pakken.

In het ongunstigste geval (voor de winter) krijgen we met een noordwestelijke tot westelijke stroming te maken. Het zal dan ondanks de winterse drukverdeling kwakkelen worden.
In het gunstigste geval wordt de stroming meer continentaal met verdere temperatuurdaling. Vooralsnog ga ik, afgaande ook op de laatste modeloutput, van het tweede scenario uit.


GFS ensembles T850 hPA (1400 meter) voor de centrale Alpen
***Update 20h00***

Actueel
Een depressie lig nu met kern boven het zuidoosten van Duitsland en trekt vanavond verder naar Polen. Aan de achterzijde daarvan komt een noordelijke stroming opgang. Het daarbij behorende actieve koufront zal tot morgenmiddag de Alpen passeren en geeft een markante "Temperaturstürz". Voor en na frontpassage kan het enige tijd sneeuwen en in de lagere gelegen gebieden regenen. De sneeuwvalgrens daalt tot morgenochtend tot in het laagland en de dalen.

Modellen
Het Amerikaanse model GFS laat niet veel verschil zien tav de vorige modeloutput, warmtefront met neerslag (sneeuw) op zaterdag lijkt iets meer westelijk te koersen. Sneeuwdump met name in de Nordstau van Oostenrijkse Alpen. Na tijdelijke iets zachter (zonder grote dooi) vanaf maandag volop winters. Afgezien van wat lichte sneeuwval her en der meest droog maar bitter koud

Ook het ECMWF zit op dezelfde golflengte als het GFS, vanaf begin volgende week komt er een noord tot noordwestelijke hoogtestroming opgang waarmee arctische luchtmassa's naar centraal Europa worden getransporteerd (kaart hieronder). Storingen welke in deze stroming zijn opgenomen trekken vanuit het hoge noorden naar het zuiden en kunnen later periodiek voor sneeuw van betekenis gaan zorgen. Details daarover zijn met de kennis van nu echter nog niet te geven.
Samenvattend zien we een vanaf begin volgende week een overgang naar (zeer) koud winters weer in het gehele Alpengebied. Later weer toenemende sneeuwkansen.
Een overgang naar zachter weer op de langere termijn (10 dagen) is zeer onwaarschijnlijk

Kaart met neerslag (sneeuwval) voor de komende 24 uur.


***
Tot zover maar weer, volgende update vanavond.....


Meer weer op mijn ; Weersite

Ciao voor nu Johann


Geen opmerkingen: